UPS Zeytinburnu Genel Müdürlük Ek Binası

Mevcut yapının öncelikle taşıyıcı sistem rölövesi çıkartılmış, malzeme deneyleri yaptırılmış, Elde edilen bilgiler çerçevesinde performans analizi yapılmıştır. Tespit edilen zafiyetlere göre güçlendirme projesi hazırlanmıştır. Projenin ihale sürecinde İşveren’e danışmanlık yapılmış akabinde imalat aşamasında müşavirlik hizmeti sunulmuştur. Bu kapsamda İşveren adına hazırlanan projelerin doğru uygulanmasını sağlamak, kalite kontrol testlerine refakat edip sonuçlara onay/red vermek, iş programının ve saha imalatlarının ilerlemesini sağlamak, hakediş miktarlarının kontrolünü yapmak, sahada farklı çıkan detaylara çözüm üretmek, işveren adına biten imalatları teslim almak veya eksikliklerini tespit etmek OTS'nin hizmet kapsamındadır.

YAPIM YILI

2012-2013

İŞVEREN

UGL

LOKASYON

ZEYTİNBURNU/İSTANBUL