Yapı Risk Analizi

Mevcut yapılar, günümüz standartlarına göre bazı riskler taşıyabilmektedir. Teknoloji ve deneysel verilerin getirdiği bilgi birikimi ile yapıların risk etkenlerinin analizleri mümkündür. Sanayi yapıları, konut yapıları, sağlık, eğitim yapıları vb. tüm fonksiyonlara hizmet veren yapıların yanısıra tarihi eser niteliğindeki yapıların da fonksiyon üstlenebilmeleri veya ileriki nesillere aktarılabilmesi için bu yapısal risk analizlerinin yapılması gerekmektedir.

OTS Proje Müşavirlik olarak, yapıların hali hazırdaki durumunun tespitine yönelik saha çalışmaları, modelleme ve yapısal analizlerini yapmaktayız. Zemin ve üstyapının detaylı incelenmesi sonucu yapının risk analizi detaylı şekilde ortaya konabilmektedir.

Bu doğrultuda gerçekleştirilen adımlar;
• Mevcut yapının eski mimari ve statik projeleri temin edilir, rölöve ve projeye uygunluğu kontrol edilir
• Eğer projeler bulunamazsa binanın yerinde taşıyıcı sistem rölövesi çıkarılır.
• Yapısal hasar rölövesi ve çatlaklar tespit edilir ve hasarlar raporlanır.
• Yönetmeliğe göre yapının bilgi düzey katsayısı belirlenir.
• Yönetmelikte belirtilen sayıda bilgi düzeylerine bağlı olarak beton numunesi alınır ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlarda test ettirilir.
• Donatıların tespiti için uygun aletlerle ölçüm yapılarak mevcut yapıda kullanılan donatı çapları adetleri ve özellikle de etriye aralıkları bulunur.
• Yapının oturduğu parselde jeolojik zemin etüdü yapılır.
• Temel çukuru açılarak temel sistemi belirlenir.
• Son olarak mevcut durum performans analizi yapılır ve güncel yönetmeliklere göre raporlanır.

Raporlama içeriğinde teknik analiz verilerinin yanısıra müşterinin yapının geleceği ile ilgili daha hızlı ve net karar verebilmesini amaçlayan kapsamlar da bulunur. Bunlar; yapının güçlendirmeye ihtiyaç duyup duymadığı, güçlendirilebilir olup olmadığı, güçlendirme durumunda müdahale tipleri ve kapsamı gibi.

Caferağa Mah. Mühürdar Cd. No: 75/1, 34710 Kadıköy,İstanbul/TÜRKİYE

+90 216 450 47 30

ots@otsproje.com.tr

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!