Deprem ve Yapı Mühendisliği

Deprem Türkiye’de, toplu can ve mal kaybına neden olan en tehlikeli doğal afettir. Yeni yapı ve güçlendirme projeleri tasarımda hedef performans kriteri Can Güvenliğidir. Yani yapımız deprem esnasında bazı hasarlar görecek ancak lokal veya tamamen bir yıkılma olmayacak ve yapı içerisinden insanlar güvenli şekilde çıkabilecekler. Yönetmeliğimize göre bu kriterin yeterli görülmediği ve hedef performans kriterinin daha yüksek olarak belirlendiği bazı yapı tipleri ve fonksiyonları da bulunmaktadır. Bazı yapıların özel fonksiyonlarına (örneğin; sağlık yapıları) bağlı olarak deprem sırasında ve sonrasında hizmet verebilir şekilde kalması yönetmeliklerin getirdiği önemli tasarım kriterlerindedir. Dolayısıyla Yapı Mühendisliği’nde yapının hizmet fonksiyonu hedef tasarım kriterini doğrudan etkileyen bir başlangıç adımıdır ve tasarım mühendisi için önceliklidir.

OTS Proje Müşavirlik olarak deprem ve yapı mühendisliği konusunda hem akademik geçmişe hem de uygulama ve müşavirlikten gelen tecrübeye sahip mühendislerimiz ile birçok projeye güvenle imza atmaktayız. Deprem performansının belirlenmesi, sismik tehlike analizleri, yeni ve kritik bir yapının depreme dayanıklı tasarımı veya zafiyetli bir yapının güçlendirilmesi yanında büyük açıklıklı yapıların optimal ve alternatifli yapısal çözümlerinin üretilmesi de yapı mühendisliği alanındaki hizmetlerimizdendir.
Üstlendiğimiz projelerde,
• Artımsal İtme Analizleri
• Deprem Risk Analizleri
• Zaman-Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Analizler
• Ard-Germeli Yapı Tasarımları
• Mega Truss Çelik Yapı Çözümleri

gibi deprem ve yapı mühendisliği yaklaşımları ile optimum çözümü sunmaktayız. Sismik izolatörler, damperler, fiber elyaf malzemeler gibi teknolojinin son ürünleri ile tasarımlarımızın deprem performanslarını arttırmakla birlikte yatırımcının ekonomik optimizasyon ve uygulama süresi hassasiyetlerini de göz önünde bulundurmaktayız.

Caferağa Mah. Mühürdar Cd. No: 75/1, 34710 Kadıköy,İstanbul/TÜRKİYE

+90 216 450 47 30

ots@otsproje.com.tr

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!