Yapı Sağlığı İzleme

Yapılarda; beklenen tüm performans spektrumlarının (elverişlilik, güvenlik, durabilite, kullanım) kapsamlı ve sayısal değerlendirmesini, hasar tespit stratejilerinin geliştirilip uygulanmasını mümkün kılan sistemler yapısal sağlık izleme sistemleridir. Yapısal sağlık izleme sistemlerinin verilerinin analizi ve bu verilerin kullanımı, yapının inşai faaliyetler sırasında hasar ve çökmeleri engellemek için önemli rol almaktadır.

Anlık ve Tek seferlik izlemelerde;
- Operasyonel modal analiz (OMA),
- Mevcut yapıların durum tespiti,
- Tasarımın kontrolü gibi konularda veri sağlar.

Uzun süreli izlemelerde;
- Yapılardaki çatlakların kontrolü ve rutin takibi,
- Yer değiştirme kontrolü (Genleşme derzleri, mesnetler, sönümleyiciler, izolatörler vs.),
- Zayıf ve kuvvetli yer hareketi izlemesi,
- Küçük veya orta ölçekli depremlerden sonra zorlamalı titreşim analizleri ve tasarımın kontrolü,
- Yapının durumu hakkında düzenli raporlama gibi konularda veri sağlayabilir.

OTS Proje Müşavirlik olarak, yapı sağlığı izleme alanında uzman partnerler ile çalışmalar yürütmekteyiz. İnşai faaliyetler esnasında hasarların ve çökmelerin önlenmesi, güçlendirilecek her türlü yapının incelenmesi ve veriler doğrultusunda projenin veya uygulamanın revize edilmesi gibi hizmetlerimiz ile yapının sağlığını anlık ve uzun süreli analiz etmekteyiz. Özellikle tarihi eser niteliğindeki yapıların gerek zarar görmemesi gerekse de doğru çözümler ile müdahalelerde bulunulması için yapı sağlığı izleme konusundaki uzmanlığımız ile ciddi faydalar sağlamaktayız.

Uzman ekibimiz ile;
• Yapının matematiksel modelini oluşturmak için verilerin analizi
• İnşai faaliyetler esnasında güncellenen verilerin analizi
• Analiz edilen anlık veriler doğrultusunda uygulamanın takibi
• Yapı sağlık sistemi verileri doğrultusunda gereken proje revizyonlarının yapılması, alarm seviyelerine göre hızlı tepkilerimiz ile gerekli çözümlerin üretilmesi gibi hizmetler ile ilgili konudaki tecrübelerimizi uygulamaya aktarmaktayız.

Caferağa Mah. Mühürdar Cd. No: 75/1, 34710 Kadıköy,İstanbul/TÜRKİYE

+90 216 450 47 30

ots@otsproje.com.tr

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!