Mimari Tasarım

OTS Proje Müşavirlik olarak Mimari Tasarım alanında da hizmet vermekteyiz. Mimari tasarımlarda yenilikçi, geçmişe ve doğaya saygılı yaklaşımlarda bulunmakta, fonksiyona ve çevreye uygun tasarımlar elde etmek için her türlü projeye aynı titizlikle yaklaşmaktayız.

Yapının kat planlarının tasarlama aşamasına geçerken analizlerimizde; proje alanının konumu, çevresiyle olan ilişkileri, arazi yapısı, yapının konuşlandırılacağı alanın avantajları ve dezavantajları, iklimsel koşulları, bölgesel afet riskleri gibi faktörlere zaman harcayarak doğru tasarımı elde etmeyi hedeflemekteyiz.

Özellikle endüstriyel üretim kampüslerinde, yapının fonksiyonuna bağlı kat planlarının oluşumunda ilgili yapıyı kullanacak çalışan veya misafir sirkülasyonunun kampüs güvenliği ve işleyişi açısından trafik sirkülasyonu gibi masterplan kapsamındaki konular da sorgulanmakta ve bütüncül bir bakış açısı ile tasarım ele alınmaktadır.

Tasarımın erken aşamalarında mimarinin önceliklerini mühendislik prensipleriyle entegre ederek performansı yüksek, disiplin uyumsuzluklarından kaynaklanan revizyon ihtiyacı minimize edilmiş dolayısıyla süreç yönetimi idealize edilmiş projeler yürütmeyi hedefliyoruz.

Çağın getirdiği teknolojik gelişimi tasarımla sentezleyerek kullanabildiğimiz her imkanla projelerimizi en verimli şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. BIM yöntemini destekleyen Revit, Tekla gibi üç boyutlu tasarım ve analiz programları kullanarak, hem projeye dahil olan tüm ekiplerin çalışma verimi artmakta hem de hata, çakışma olasılıkları azalmaktadır. Bu tasarım ve analiz programları sayesinde müşterimize de inşa aşamasından önce tasarımı ve tamamlanmış projeyi göstererek doğru ve hızlı karar ve geri bildirim vermesi konusunda ciddi faydalar elde etmekteyiz.

Caferağa Mah. Mühürdar Cd. No: 75/1, 34710 Kadıköy,İstanbul/TÜRKİYE

+90 216 450 47 30

ots@otsproje.com.tr

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!