Yapı Yangın Mühendisliği

Yapısal yangın mühendisliği, betonarme, çelik veya ahşap taşıyıcı sistemli yapının hedef yangın performans koşullarına uygun çözümler üreten, yapının fonksiyonu ve yapısal elemanları üzerindeki etkisine bakan bir disiplindir. Yapısal yangın mühendisliği, basit rehberlik sunmaktan karmaşık analize kadar geniş bir yelpazede hizmet içerebilir. Yangın durumunda yapısal birimlerin güvenliğini sağlamak için ne gibi önlemler alınması gerektiğine analiz ve hesaplamalar sonrasında karar verir.

Yapının önceden belirlenen/hedeflenen yangın süresi içinde göçme durumuna gelmemesi ve yangına müdahale edilebilir durumda kalması amaçlanmaktadır. Bu konuda OTS Proje Müşavirlik olarak, yangın süresince yapıda oluşabilecek kapasite kayıplarını gerek yapısal elemanlarda kesit bazlı olarak gerekse tüm yapıyı bir bütün halinde kontrol ederek yangın performansını tespit etmekteyiz. Yapı tasarımı sırasında pas payı ve elemanların düşey yükler altında hangi oranda yüklendiği gibi konuları ele alarak yapıyı hedef yangın performansında yapısal olarak dayanıklı olacak şekilde tasarlamaktayız.

Bu disiplindeki tecrübelerimiz ile:
• Yangından koruma malzemeleri ile alternatif çözümler üretmek
• Yapısal eleman boyutlarını ve pas paylarını optimize etmek  
• Geliştirilmiş tasarım verimliliği sağlamak
• Yapısal tasarımı detaylandırmak
• Maliyet ve performansın optimizasyonunu sağlamaktayız.

Caferağa Mah. Mühürdar Cd. No: 75/1, 34710 Kadıköy,İstanbul/TÜRKİYE

+90 216 450 47 30

ots@otsproje.com.tr

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!