Endüstriyel

Endüstriyel inşaat projeleri, Türkiye’de ve dünyada inşaat sektörü için önemli büyüklükte paya sahip olan alanların başında gelmektedir. Diğer proje sektörlerinde olduğu gibi endüstriyel inşaat projeleri de OTS Proje Müşavirlik’in en önemli referans alanlarından birisidir.

OTS Proje Müşavirlik endüstriyel yapıların tasarımı alanında yurt içi ve yurt dışında yer aldığı projelerde yüksek teknolojisi ve deneyimli personeli ile; Mekanik, Elektrik, Mimari, Statik, BIM, Yangın ve Altyapı projelendirmelerinde hizmet vermektedir. Endüstri sektöründeki en güncel tasarım hizmet kapasitemizi her daim güncel tutmak, her yeni proje ile birlikte teknik yeterlilik ve tecrübelerimizi arttırmak temel hedeflerimizdendir.

Endüstriyel bir projeye başlarken OTS olarak önceliklerimiz şu şekilde sıralanabilir;
- Projenin hızlı ve onaylanan süreçler içerisinde bitirilmesi,
- Elektrik, Mekanik, Mimari ve Statik ile birlikte tüm disiplinlerde 3D çalışmalar yapılması, olası çakışmaların önüne geçilmesi
- Dizayn aşamasındaki tasarım kararlarının endüstriyel yatırıma konu projenin ömrü boyunca sürdürülebilir olması, endüstriyel kullanıcının tüm ihtiyaçlarının tasarıma aktarılması, yerinde değişiklik ihtiyacının önüne geçilmesi bu amaca ulaşmakta kritik önem arzetmektedir.
- Yapı performans-maliyet karşılaştırması yapılarak optimize çözümler üretmek,
- Kompleks yapıların çözümlemelerinde teknolojik, gelişmiş ve yenilikçi çözümler gözetmek,
- İçinde bulunduğumuz endüstriyel yatırımın imalatın gelecek senlerdeki ihtiyaçlarına veya büyüme politikasına imkan vermesi de tasarım aşamasında irdelediğimiz başlıklardandır.

Caferağa Mah. Mühürdar Cd. No: 75/1, 34710 Kadıköy,İstanbul/TÜRKİYE

+90 216 450 47 30

ots@otsproje.com.tr

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!