Yapısal Yangın Performansı

Mevcut betonarme yapılarda yangın performansı analizi ve kritik sınır durumlarının araştırılması ve Türk Yangın Yönetmeliğiyle kıyaslanması. 


Çalışma devam etmektedir.