Tarihi Yapıların Performans Analizi

Yığma tescilli eserlere güvenlik düzeyinin tespiti ve optimal restorasyona uygun müdahale şekillerinin tespiti için lineer olmayan yöntemlerle analiz edilmesi.


Çalışma devam etmektedir.